یا بقیة الله!
اگر چه روسیاهی امان را هم تو می دانی و هم ما ، اما با دلی سرشار از بی قراری و با نگاهی خیس بر درگاه محبتت می نشینیم تا روح خسته امان در سایه نگاه مهربانت آرام گیرد.

یا بقیة الله!
اگر چه با رفتارمان بسیار تو را آزردیم و هر روز شرمنده ات شدیم اما توکه خود فرموده ای بر احوال شیعیانت آگاهی لابد خوب می دانی که بر ما چه می گذرد در این روزگار بی تو بودن ها.
خوب می دانی که با وجود همه روسیاهی هایمان دلی داریم مالامال ازآرزویت.

یا بقیة الله!
در این دنیای تودرتو که کسی به کسی نیست و همه جا پر از ابهام و سردرگمی است دست محبان آتش گرفته ات را بگیر که تنها امیدشان تویی در این تاریکی های روزگار.

یا بقیة الله!
چشمانمان خونبار است واندوهمان بسیار است از اینکه مبادا تو نیز با ما غریبی کنی.
یا بقیة الله
تو خود می دانی که ما با نیم نگاهی هم راضی می شویم پس جان مادرت از ما دریغ نکن نور نگاهت را.

یا بقیة الله!
فدای مقدم معطرت که سالهاست با قطره های اشک دلسوختگان درگاهت گلباران می شود.

یا بقیة الله... یا بقیة الله...

اللهم ارزقنا رویت قائم ال محمد