از القاب حضرت مهدی (عج)، «بقیة الانبیاء» است. حکیمه خاتون می گوید: «مولد قائم (عج) شب نیمه ی شعبان بود. آن حضرت را به نزد برادرم، حسن بن علی علیه السلام آوردم. ایشان دستی بر روی فرزندش کشید و فرمود: «سخن بگو! ای «حجة الله» و «بقیّة الانبیاء» و «نور الاصفیاء» و «غوث الفقراء» و «خاتم الاوصیاء» و «نورالاتقیاء» و «صاحب کُرَة البیضاء» و «المصباح الشدید الضیاء» و «خلیفة الاتقیاء» و «نورالاوصیاء» و...